• Eltesan değerlerimizin ve İK uygulamalarımızın temelinde, insana, dolayısıyla çalışanlarımıza verdiğimiz değer yer alır.

  • Eltesan çalışanlarının sağlık, güvenlik ve mutluluğu, stratejik hedeflerimiz olan büyüme ve yeni fırsatlar yaratma odağımızın ayrılmaz bir parçasıdır.

  • Eltesan benimsemiş olduğu “temiz, sağlıklı ve kaliteli üretim” sloganından hareketle, üst yönetim de dahil olmak üzere tüm çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliği konularında gereken bilinç ve kültürün oluşturulması hedefi ve tüm iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancı ile hareket eder. Bu anlayışla çalışmalarına yön verir.

  • Sektöründe lider olan Eltesan, çalışanının sağlığı ve güvenliği konusunda yasal yükümlülükleri yakından takip ederek hayata geçirir; düzenli olarak denetler ve uygunluğunu kontrol eder.

  • Eltesan, sağlık ve güvenlik konularında, çalışanlarına verdiği eğitimlerle rehberlik eder.