Dünya pazarında rekabetin öngördüğü koşulsuz müşteri memnuniyeti için yüksek kalite ve standartlarda, araç buzdolapları, poliüretan ve plastik parçaları üretmek. Ulusal/Uluslararası yasal düzenlemelere eksiksiz uymak. Tüm faaliyetlerimizi iç ve dış hususları göz önünde bulundurarak, insan ve çevre odaklı sürekli gözden geçirmek. Faaliyetlerimizden kaynaklanan olumsuz çevre etkilerini yaşam döngüsü yaklaşımı ile en aza indirmek, iş kazaları ve mesleki hastalıklarını önlemek için gerekli tedbirleri alıp iyileştirme çalışmaları yapmak. Kısıtlı doğal kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanmak. Atıkların azaltılmasını, ayrıştırılarak yeniden kullanımını, geri dönüşümünü ve gerekli olanların yasal bertarafını sağlamak. Tüm rakip ve paydaşlarımıza örnek olmak. Teknolojik gelişmeler toplumun talep, beklenti ve gereksinimlerini göz önüne alarak, politikamızla birlikte kalite, çevre ve iş sağlığı, iş güvenliği uygulamalarımızı sürekli gözden geçirerek iyileştirmek. Tüm çalışanlarımızı, hedeflerimiz ve misyonumuz hakkında bilgilendirerek hep birlikte takım ruhu içinde hareket etmeyi sağlamak.

Hep birlikte, Hepimiz için, Ülkemiz için, Dünyamız için...

REV numarası: 04 | TARİH: 30.05.2018